Kategorie

Nabídka práce: Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty v Oddělení poradenství a dalšího vzdělá

15.03.2023 v 23:48

Inzerát číslo 1 897 166

Nabídka

Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení a způsob přihlášení je uvedený na stránkách www.uradprace.cz v sekci kariéra.

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-klienty-v-projektu-ozp-kop-usti-nad-orlici-21-03-2023

Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště Ústí nad Orlicí Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích, se služebním působištěm v Ústí nad Orlicí, ID 10000499.
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_015/0000889
Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP)

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do
31. prosince 2023.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
17 Zaměstnanost.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu,
• provádí účastníka celým projektem,
• provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
• vyplácí doprovodná opatření,
• ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby
s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními,
sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
• realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán
tento status OZP),
• vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
• připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace,
• administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní
rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu, včetně
zajištění veřejných zakázek (NEN),
• spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a
využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
• účastní se pravidelných kazuistických seminářů,
• vytipovává ve spolupráci se zprostředkovateli vhodné OZP, kterým bude věnována intenzivní
poradenská činnost.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. března 2023,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové –
Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 4p2zpna.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/25806-78099809“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis. Inzerát byl získán z Úřadu práce. Uvedený plat je orientační a může se od skutečného lišit. Detail této nabídky práce naleznete na stránkách úřadu práce.

Orientační plat: 26 800 Kč

QR kód Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.Reklama

Prodejce

Reklama

Nabídka práce: vrchní referent/rada – poradce RIP v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU

Bez fotografie

Nabídka práce: vrchní referent/rada – poradce RIP v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU: Místem výkonu služby je Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Kroměříž. - vrchní…

 • 21.03.2023 v 21:16
 • 29 200 Kč

Nabídka práce: Referent/vrchní referent – specialista SSP a dávek pěstounské péče Oddělení SSP a dáv

Bez fotografie

Nabídka práce: Referent/vrchní referent – specialista SSP a dávek pěstounské péče Oddělení SSP a dáv: Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o…

 • 21.03.2023 v 19:37
 • 26 800 Kč

Nabídka práce: Specialista dávek SSP a dávek PP

Bez fotografie

Nabídka práce: Specialista dávek SSP a dávek PP: Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb.,…

 • 20.03.2023 v 22:14
 • 26 800 Kč

Nabídka práce: Dřevorubec

Bez fotografie

Nabídka práce: Dřevorubec: Místo výkonu práce: okres Děčín Požadovaná praxe minimálně 10 let práce s motorovou pilou. Doprava na místo výkonu práce…

 • 20.03.2023 v 21:44
 • 21 000 Kč

Nabídka práce: Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze, KoP Karlovy Vary - 30.03.20

Bez fotografie

Nabídka práce: Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze, KoP Karlovy Vary - 30.03.20: Kontakt: Levová Alena Mgr., tel.: 950 125 502 Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo…

 • 20.03.2023 v 21:15
 • 26 800 Kč

Nabídka práce: sociální pracovníci

Bez fotografie

Nabídka práce: sociální pracovníci: pozice: sociální pracovník/ce Požadavky: 1) Charakteristika pracovního místa: Sociální pracovník pro pečovatelskou službu a denní…

 • 20.03.2023 v 20:53
 • 33 800 Kč

Nabídka práce: Analytik/ analytička IKT

Bez fotografie

Nabídka práce: Analytik/ analytička IKT: pozice: Analytik/analytička IKT Požadavky: Požadujeme: o vysokoškolské vzdělání se zaměřením na informatiku, kartografii nebo geomatiku, o…

 • 20.03.2023 v 20:53
 • 33 700 Kč

Nabídka práce: Specialista/specialistka PP a NV

Bez fotografie

Nabídka práce: Specialista/specialistka PP a NV: Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014…

 • 20.03.2023 v 20:40
 • 26 800 Kč

Nabídka práce: referent / ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociálně-právní ochrany dětí

Bez fotografie

Nabídka práce: referent / ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociálně-právní ochrany dětí: Pracoviště Městského úřadu Holešov, terénní sociální práce na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov -…

 • 17.03.2023 v 21:02
 • 29 200 Kč